Team Selections

Season 
Round 
Grade 
Mercantile Cricket Association - A Reserve
Round GF - Sat 17 Mar 2018 (11:00AM), Sun 18 Mar 2018 (11:00AM), Sat 24 Mar 2018 (11:00AM)
South YarradefIndigos
Venue: Como Park WestMatch ID: 2678057
Umpires: Umpire1: John Sexton  Umpire2: Paul Hocking  
Scorers:  Not specified
Puglia, Andrew (c) (+)
Emmerton, Daniel
Goyal, Pritesh
Gunn, Philip
Hudgson, Luke
Hughes, Frazer
Jadhav, Ravikumar T
Pal, Soumyadip
Shahani, Geet
Stephen, Jordan
Wijewardane, Varun
Waller, Alex (sub)
 
Rout, Sibasish
Dalwadi, Sahil
Soma, Vamsidhar R (+)
Billa, sumanth
Valavanur Shekar, Harishankar
Penumetcha, Phanindra V (c)
Janapareddy, Phaneendra K
Thathari, Umamaheshwar
Kembasaram, Mohan B
Dhillon, Gulshandeep S
Kuraparthi, Sai Nishant
Nelaturi, Lazarus N
 
Coach: Parasuraman C, Ramesh